អាជីវកម្ម

ក្រុមហ៊ុនបដិសណ្ឋារកិច្ច Airbnb ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានតម្លៃ ៤៧ ពាន់លានដុល្លារ បន្ទាប់ពី…

បណ្តាញពត័មាន THE WSJ បានរាយការណ៍ថា Airbnb ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដាក់លក់ IPO របស់ខ្លួនក្នុងតម្លៃ ៦៧ ដុល្លារឬ ៦៨ ដុល្លារក្នុងមួយហ៊ុន។ ក្រុមហ៊ុនបដិសណ្ឋារកិច្ចអាមេរិចនេះបានលើកឡើងពីគោលដៅតម្លៃ IPO របស់ខ្លួនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះពី ៤៤ ដុល្លារទៅ ៥០ ដុល្លារ ដល់ ៥៦ ដុល្លារ ទៅ ៦០ ដុល្លារ។

ខណៈពេលដែលយើងកំពុងរង់ចាំតម្លៃផ្លូវការ, ក្រុមហ៊ុន Airbnb មានតម្លៃ ៤១ ពាន់លានដុល្លារតាមតម្លៃ IPO របស់ខ្លួនដោយប្រើការប៉ាន់ស្មានតម្លៃខាងលើនិងចំនួនភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន ៦០២.៤៤៨.២៥១ ពីឯកសារថ្មីបំផុតរបស់ S-1/A។ តួលេខនេះនឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើយើងរាប់បញ្ចូលជាង ៥០ លានហ៊ុនដែលអាចត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងជម្រើសរបស់និយោជិក។ ការវាយតម្លៃយ៉ាងពេញលេញរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងតម្លៃ IPO របស់ខ្លួនត្រូវបានគេគណនាថាមានចំនួន ៤៧ ពាន់លានដុល្លារ។

របាយការណ៍របស់ Axios បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Airbnb បានរៃអង្គាសប្រាក់បានចំនួន ៣,៥ ពាន់លានដុល្លារតាមរយៈការវាយតម្លៃយ៉ាងពេញលេញ។

បន្ទាប់ពី Covid 19 បានបំផ្លាញអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ ពួកគេបានកាត់បបន្ថយបុគ្គលិកនិងបានយកដើមទុនពីខាងក្រៅបន្ថែម។ ចាប់តាំងពីចុងត្រីមាសទី ១ និងខែដំបូងនៃត្រីមាសទី ២ ក្រុមហ៊ុន Airbnb បានធូរស្បើយឡើងវិញ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេអាចដាក់ជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈ និងទទួលបាននូវការវាយតម្លៃខ្ពស់បំផុតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។

Related posts
អាជីវកម្ម

ហាង Apple Store ទាំងអស់នៅអាមេរិក បានបើកដំណើរការវិញជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ ២០២០

អាជីវកម្ម

AppGallery របស់ Huawei មានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំខែជាង ៥៣០ លាននាក់

អាជីវកម្ម

Firefox ធ្វើឱ្យខ្លួនកាន់តែពិបាកសម្រាប់ Facebook និងកម្មវិធីផ្សេងទៀតក្នុងការតាមដានអ្នកប្រើប្រាស់លើអ៊ីនធឺណិត

អាជីវកម្ម

Facebook ដាក់ដំណើរការកម្មវិធីស្រដៀង TikTok សម្រាប់អ្នក Rapper ដែលមានឈ្មោះថា BARS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *