គន្លឹះខ្លីៗ

Google សាកល្បងដំណើរការការស្វែងរក “វីដេអូខ្លី” ពី Instagram និង TikTok

មុខងារ Beta ចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុង Google គឺស្វែងរក និងបង្ហាញពីលទ្ធផលវីដេអូពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Instagram និង TikTok ។ អ្នកនឹងអាចមើលមាតិកាវីដេអូពីវេទិកាទាំងពីរនោះដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធី Google ដោយមិនចាំបាច់បើកកម្មវិធី Instagram ឬ TikTok ដែលនៅដាច់ពីគេ។

Short video results in Google Search app on iOS

មាតិកាវីដេអូថ្មីនឹងអាចរកបាននៅក្នុងរង្វង់តូច“ វីដេអូខ្លី/Short Vidoes” ដាច់ដោយឡែកនៅខាងក្រោមសំណួរស្វែងរករបស់អ្នកដែលស្រដៀងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗ Top Results និងលទ្ធផល ពី Twitter។

នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់បើកវីដេអូ Instagram / TikTok ពីរបារស្វែងរកពួកគេនឹងត្រូវបានប្តូរទិសទៅមើលគេហទំព័រនៃវេទិកានីមួយៗនៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងរក។ Google ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្ថែមពាក្យស្វែងរកបន្ថែមទៀតនិងទ្រង់ទ្រាយវីដេអូខ្លីជាច្រើនទៀតឆ្ពោះទៅមុខ។ គេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើលក្ខណៈពិសេសនេះធ្វើឱ្យអ្នកប្រើកាន់តែច្រើនប្រើបាននៅពេលណាទេ។

Short video results in Google Search app on iOS
Related posts
គន្លឹះខ្លីៗ

Twitter នឹងអាចឱ្យអ្នក Unmention ខ្លួនអ្នកនៅក្នុង Tweet និងបិទមិនឱ្យនរណាម្នាក់ Tag អ្នកនៅក្នុងពេលអនាគត

គន្លឹះខ្លីៗ

មកដឹងអំពីរបៀបដែល FaceTime ដំណើរការនៅក្នុងកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិត

គន្លឹះខ្លីៗ

Apple ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីបេតានៃ Firmware AirPods Pro សំរាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី

គន្លឹះខ្លីៗ

iOS 15 នាំមកនូវមុខងារថ្មីលើ FaceTime ដល់អ្នកប្រើកុំព្យូទ័រ និង Android

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *