ទូទៅ

Google Photo នឹងឈប់ផ្តល់ជូនការបង្ហោះរូបភាព គ្មានដែនកំណត់ទៀតហើយ

Google Photo នឹងលែងជាសេវាកម្មបម្រុងទុករូបភាពដោយឥតគិតថ្លៃ និងងាយស្រួលដូចកាលពីពេលមុនទៀតហើយ។ ដូចដែល The Verge បានរាយការណ៍ថា ហ្គូហ្គោលបានបង្ហាញថារូបថតនឹងមិនផ្តល់ជូននូវការផ្ទុកឥតគិតថ្លៃនិងគ្មានដែនកំណត់នៅ“ គុណភាពខ្ពស់” (ដែលត្រូវបានបង្រួមបន្តិច) ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២១ ។ រូបភាពដែលអ្នកថតនឹងត្រូវមានដែនកំណត់នៃការផ្ទុក ហើយអ្នកនឹងត្រូវជាវ Google One ប្រសិនបើអ្នកអស់ដែនកំណត់នោះ (storage)។ រាល់រូបថតនិងវីដេអូដែលបានបញ្ចូលមុនកាលបរិច្ឆេទនោះនឹងមិនប៉ះពាល់ទេ។

អ្នកដឹកនាំផលិតផល David Lieb បានពន្យល់ថា ការបញ្ចប់ចំពោះការផ្ទុកឥតគិតថ្លៃគ្មានដែនកំណត់ជាការចាំបាច់ដើម្បី “តម្រឹមការចំណាយសំខាន់” នៃការផ្តល់ជូន Google Photo ខណៈពេលដែលការទទួលស្គាល់“ តម្លៃបឋម” នៃការផ្ទុកទិន្នន័យតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ការថតរូបរយៈពេលរាប់ឆ្នាំ។ និយាយទៅវាថ្លៃណាស់ក្នុងការផ្តល់ការបម្រុងទុកដែលមិនមានការរឹតត្បិត។ មេដឹកនាំរូបនេះបានកត់សម្គាល់ថាអ្នកប្រើប្រាស់បានបញ្ចូលរូបថតនិងវីដេអូចំនួន ២៨ ពាន់លានក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយមានរូបថតចំនួន ៤ សែនកោដិនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់ Google ។

វានឹងមានករណីលើកលែង។ អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Pixel នឹងនៅតែអាចបន្តការ Upload រូបភាពគ្មានដែនកំណត់បន្ទាប់ពីការកាត់ផ្តាច់នៅថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា។ ខណៈពេលដែលវានៅតែដាក់កម្រិតលើការផ្ទុកឡើងនូវគុណភាពដើមវាផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការលើកទឹកចិត្តក្នុងការទិញ (ឬនៅជាប់នឹង) ជាមួយទូរស័ព្ទ Google ប្រសិនបើការផ្ទុករូបថតគឺជាកត្តាចាំបាច់។

Related posts
ទូទៅ

Apple បញ្ចេញ Beta ដំបូងនៃ iOS 14.7, iPadOS 14.7, tvOS 14.7, watchOS 7.6 និង macOS Big Sur 11.5 ដល់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី

ទូទៅ

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 12 ណែនាំរបារជូនដំណឹងថ្មីដែលមានការប្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួច

ទូទៅ

ទូរទស្សន៍ 4K ដែលមានតម្លៃល្អបំផុត

ទូទៅ

Apple នឹងបញ្ចេញ iOS 14.5 និង iPadOS 14.5 នៅសប្តាហ៍ក្រោយ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *